ORIENT LỊCH VAN NIÊN FEU00000CW

3.900.000  3.500.000 

ORIENT LỊCH VAN NIÊN FEU00000CW

Bản dây thép demi sang trọng. Ô lịch hiển thị thứ, ngày, tháng, năm chính xác đến năm 2036.
Kim chỉ giờ có dạ quang giúp bạn dễ dàng xem giờ vào ban đêm.

ĐẶT HÀNG NGAY

Danh mục: